Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Eliáš Ladiver ml. a prešovská škola
Zdroj:Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby : zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, konanej 26. novembra 1993 na pôde FF UPJŠ v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Podnik výpočtovej techniky, 1995
ISBN:80-967253-9-4
Ohlas:[6] Adam, J.: Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby. In: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis. 1998, zv. 3.. s. 198.
Ohlas:[4] SOŠKOVÁ, Jana. Estetika Michala Greguša. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 1998, s. 100. ISBN 80-88722-29-2.
Ohlas:[4] DOMENOVÁ, Marcela. K životu a dielu prvého rektora prešovského evanjelického kolégia dr. Samuela Pomaria (1624-1683). In Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. III. : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. 23. ISBN 80-7165-585-6.
Ohlas:[4] DOMENOVÁ, Marcela. Michal Pancratius a Jakub Röser ľ jedni z prvých pedagógov na prešovskom evanjelickom kolégiu. In Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. III. : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. 28, 35. ISBN 80-7165-585-6.
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Libuša. Cherogerontikon (Podporný dôchodkový ústav pre evanjelických kňazov, profesorov, učiteľov a ich siroty a vdovy na prešovskom kolégiu v prvej polovici 19. storočia. In Osobnosti prešovského školstva v historickom kontexte 17.- prvej polovice 20. storočia. III. = Persönlichkeiten des Prešover Schulwesens im historischen Kontext des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. III. : zborník elektronických verzií príspevkov = Sammelband von elektronischer Versionen der Beiträge. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006, s. 70. ISBN 80-7165-585-6.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard. Eliáš Ladiver, obľúbený učiteľ Imricha Thököliho. In Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie = Thököly Imre gróf és felkelése. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 229. ISBN 978-80-555-0078-2.
Ohlas:[4] FRANKOVÁ, Libuša. K vzdelávacej a vedeckej činnosti na prešovskom evanjelickom kolegiálnom gymnáziu do začiatku 19. storočia. In Prešovské kolegiálne gymnázium v historickom kontexte rokov 1804 - 1918 : (história, osobnosti, konfesionálny, spoločenský a kultúrny aspekt) I. : zborník elektronických verzií príspekov na DVD. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, s. 40. ISBN 978-80-7165-823-8.