Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Stekauerová Ľubov (100%)
Názov:Etika, veda a technika
Ohlas:[4] LOKŠOVÁ, Irena. K problému multikulturalizmu a multikultúrnej výchovy v Slovenskej republike. In KLIMEKOVÁ, Anna. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I. Prešov : [s.n.], 2003, s. 71.
Ohlas:[4] TAKÁČ, Anton. Osobný a sociálny rozvoj učiteľov etickej výchovy v novom decéniu. In KLIMEKOVÁ, Anna. Transformácia človeka a spoločnosti v kontexte nového milénia I. Prešov : [s.n.], 2003, s. 53.