Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Bystrianska Marta (100%)
Názov:Galicizmy v slovenčine. Vzťah morfematickej a slovotvornej štruktúry
Zdroj:Varia VII : zborník materiálov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5.12.1997)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998
Lokácia:S. 166-169