Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:EDI
Autor:Součková Marta (100%)
Názov:Kto nevládze, nech nečíta
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Drewo a srd, 1997
Lokácia:Roč. 33, č. 8 (1998), s. 61-63
ISSN:0231-6714
Ohlas:[4] KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra: Situácia subjektu v Ballových prózach. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 5, s. 426.
Ohlas:[4] CHROBÁKOVÁ-REPAR, Stanislava. Balla: Nehotovosť.In Romboid, 2003, roč. 38, č. 3, s. 53.
Ohlas:[4] KRČMÉRYOVÁ, Eleonóra. Balla. In Portréty slovenských spisovateľov 3. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 111.
Ohlas:[4] REPAR, Stanislav. Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu : úvahy a štúdie (nielen) o jazykoch poézie. Bratislava : Kalligram, 2007, s. 389. ISBN 978-80-7149-907-7 .