Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:CAB
Autor:Karpinský Peter (100%)
Názov:Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1998
Rozsah:74 s.
ISBN:80-8061-005-3
Ohlas:[8] Michalka, P.: Súťaž s VSSS. In: Knižná revue. 1998, 8, č. 22.. s. 2.
Ohlas:[8] Beňo, J.: O čom hĺba víťazný debutant. In: Slovenské pohľady. 1998, 4+114, č. 9.. s. 105-106.
Ohlas:[8] Kondrót, V.: Dva dobré debuty. In: Nové slovo. 1998, 8, č. 19.. s. 20.
Ohlas:[8] Baláž, I.: . In: Nedeľná Pravda. 1998, 7, č. 22.. s. 54.
Ohlas:[8] Bodacz, B.: Správa o súčasnom svete. In: Pravda. 1998, 8, č. 140.. s. 17.
Ohlas:[8] Škotka, M.: Slovo do času. In: Literárny týždenník. 1998, 11, č. 20.. s. 6.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Kontinuita a kontext textu. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2004, s. 429.
Ohlas:[4] SOUČKOVÁ, Marta. Próza o / v priestore. In Tradycja i historia regionów we wspólczesnej literaturze polskiej i slowackiej : materialy z konferencji - Krosno, 7 wrzesnia 2005. Krosno : Krosnienska Biblioteka Publiczna, 2005, s. 75.
Ohlas:[6] HALVONÍK, Alexander. Premeny : slovenská próza na rozhraní storočí. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 163.
Ohlas:[4] BRUNCLÍK, Jozef. Rozprávkar s poctivosťou literárneho kumštu. In Interpretačné a recepčné sondy do detskej literatúry 2. Nitra : Univerzita Konštína Filozofa v Nitre, 2007, s. 171. ISBN 978-80-8094-176-5.
Ohlas:[4] VLNKA, Jaroslav. Tajomstvá Karpinského prózy (nielen pre dospelých). In Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie, ISSN 1210-2210. 2012, roč. 24, č. 3, s. 44.