Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Tematicko-predmetové pole frazeologizmov (ovca a vlk ako zoonymná podskupina z medzijazykového rusko-slovenského pohľadu)
Zdroj:Rossica Slovaca VI : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej nedožitým 85. narodeninám doc. PhDr. Štefana Doboša, CSc. zakladateľa a dlhoročného vedúceho katedry
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1998
Lokácia:S. 64-48
ISBN:80-88722-28-4