Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Burgerová Jana (100%)
Názov:Nový prístup v získavaní informácií v súčasnom vzdelávaní učiteľov
Ohlas:[3] Bílek, M.: Internet v přípravě učitelů na PF VŠP v Hradci Králové - zkušenosti a perspektivy. In: Poškole `98 : seminář o počítačích ve škole. Praha : [s.n.], 1998. s. 18.