Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEF
Autor:Šebeň Vladimír (50%)
Autor:Jakubov Radoslav (50%)
Názov:Motivácia činnosti žiakov vo vyučovaní fyziky na ZŠ
Zdroj:Koncepčné otázky integrovaného prírodovedného vzdelávania na Slovensku
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 1998
Lokácia:S. 71-76
ISBN:80-8050-203-X
Ohlas:[4] ČAPISTRÁK, Anton. Analýza nedostatkov v súčasnom vyučovaní fyziky. In Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky na slovenských vysokých školách. Bratislava : UK, 2001, s. 32. ISBN 80-223-1605-9.
Ohlas:[3] ZÁHOREC, J., HAŠKOVÁ, A., MUNK, M. Impact of electronic teaching materials on process of education - results of an experiment. In Informatics in education. 2012, vol. 9, no. 2, s. 261-281.
Ohlas:[3] ZÁHOREC, J., HAŠKOVÁ, A., MUNK, M. Results of a research evaluating quality of computer science education. In Informatics in education. 2012, vol. 11, no. 2, s. 299.