Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kručay Milan (100%)
Názov:Efektivizácia a optimalizácia vyučovania plávania žiakov 5. roč. ZŠ
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 1994
Ohlas:[4] JURSÍK, D. Ukazovatele plaveckej spôsobilosti na Slovensku. In Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov. Bratislava : FTVŠ, 1998, s. 12.