Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Babjak Ján (100%)
Názov:P. Michal Lacko, SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov
Vydavateľské údaje:Trnava : Dobrá kniha, 1997
Rozsah:506 s.
ISBN:80-7141-155-8
Edícia:Dialógy
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter: Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov : Petra, 1999. S. 191.
Ohlas:[5] AMBROS, Pavel: P. Michal Lacko, SJ. In: Studia Theologica. 1999, 1, 1, s. 82-83.
Ohlas:[4] SEDLIAKOVÁ, Alžbeta: Slovenská historiografia 1995 - 1999. Bratislava : Veda, 2000. S. 200. ISBN 80-224-0632-5.
Ohlas:[4] BOKA, Michal. Gréckokatolícka metropolia na Slovensku je zavŕšením misie sv. Cyrila a Metoda. In Gréckokatolícky kalendár 2009. Košice : Byzant, 2008, s. 74. ISBN 978-80-85581-45-5.