Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002192
Kategória:AAB
Autor:Babjak Ján (100%)
Názov:P. Michal Lacko, SJ - informátor a formátor gréckokatolíkov
Vydavateľské údaje:Trnava : Dobrá kniha, 1997
Rozsah:506 s.
ISBN:80-7141-155-8
Edícia:Dialógy
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 1999. Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov : Petra, 1999, s. 191.
Ohlas:[5] AMBROS, Pavel 1999. P. Michal Lacko, SJ – informátor a formátor gréckokatolíkov. In Studia Theologica. 1999, vol. 1, no. 1, s. 82-83.
Ohlas:[4] SEDLIAKOVÁ, Alžbeta 2000. Slovenská historiografia 1995-1999. Bratislava : Veda, 2000, s. 200. ISBN 80-224-0632-5.
Ohlas:[4] BOKA, Michal 2008. Gréckokatolícka metropolia na Slovensku je zavŕšením misie sv. Cyrila a Metoda. In Gréckokatolícky kalendár 2009. Košice : Byzant, 2008, s. 74. ISBN 978-80-85581-45-5.