Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Scholtzová Iveta (100%)
Názov:Matematická pripravenosť absolventov stredných škôl pri vstupe na Pedagogickú fakultu PU
Zdroj:MIF : občasník odborno-metodických materiálov pre učiteľov matematiky, fyziky a informatiky stredných škôl
Lokácia:č. 14 (1998), s. 16-18
Ohlas:[4] FIAMČÍK, Jozef: Skúsenosti z prijímacieho pokračovania z matematiky. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Presoviensis. Acta Paedagogicae. Annus I (2000), s. 113.