Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horňák Ladislav (100%)
Názov:Správanie sa učiteľa k žiakom v hraničnom pásme mentálnej retardácie na 1. stupni základnej školy : kandidatská dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Ohlas:[4] Zelina, M.: Akčný výskum v školskej inovácii. In: Metodológia vied o výchove. Bratislava : Iris, 1998. s. 268.
Ohlas:[4] Zelina, M.: Akčný výskum v školskej inovácii. In: Metodológia vied o výchove. Bratislava : Iris, 1998. s. 270.
Ohlas:[4] ZELINOVÁ, Milota. Výchova človeka pre nové milénium. Prešov : Rokus, 2004, s. 163.