Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002123
Kategória:N/A
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Lineárne rovnice a nerovnice
Ohlas:[4] DUPLÁK, Ján 2001. Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky. Prešov : FHPV PU, 2001, s. 92. ISBN 80-8068-028-0.