Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Bernátová Renáta (100%)
Názov:Typy úloh pre tvorbu didaktických testov z prírodovedy
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 262-264
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] TIMČÍKOVÁ, Adriana. Testy z vlastivedy pre žiakov 2. a 3. ročníka základných škôl. Bratislava : Vydavateľstvo Príroda, 2011, s. 64. ISBN 978-80-07-01911-9.
Ohlas:[3] ŠEBEŇOVÁ, Iveta. Zadania rozwijajace myślenie oraz umiejetności manualne uczniów klas mlodszych. In Aktywnosc poznawcza i dzialaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. Kraków : Wydawnictwo naukowe UP, 2016, s. 197. ISBN 978-83-7271-979-9.