Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAB
Autor:Portik Milan (100%)
Názov:Rozumieme si na vyučovaní?
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1998
Rozsah:46 s.
ISBN:80-8045-097-8
Ohlas:[4] UVIRA, Pavel et al.: Vplyv a význam pracovnej výchovy pre rozvoj vzdelanosti detí rómskeho etnika. In: Rómske etnikum v systéme multikultúrnej edukácie. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2001. S. 180.
Ohlas:[3] TYRALA, Pawel: Metodyka wychowania. Toruň : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2001. S. 127.
Ohlas:[4] ONDERČOVÁ, Viera. Špecifiká verbálnej komunikácie. In Naša škola, 2003, roč. 7, č. 1, s. 39.
Ohlas:[4] TÓTHOVÁ, Monika. Rozvoj tvorivosti na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Nitra : PF UKF v Nitre, 2006, s. 186.