Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Finančné inštitúcie a špecifiká marketingových prístupov v ich riadení
Vydavateľské údaje:Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity Opava, 1996
Rozsah:S. 98-104
Edícia:Perspektívy bankovnictví po roce 2000 ve světe a v ČR
Ohlas:[4] Čorba, V. - Kuzmišin, P.: . In: Kapitoly z ekonómie a ekonomiky. Prešov : Manacon, 1998. s. [281].
Ohlas:[4] Cibáková, V. - Čimo, J. - Mariaš, M.: . In: Marketingový manažment. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. s. 163.