Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Expektačná teória v marketingu nehmotných produktov
Zdroj:Súčasné trendy v manažmente : zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej pod záštitou rektora Univerzity Komenského Prof. Ing. Ferdinanda Devínskeho, DrSc., Bratislava, 1.-2. októbra 1998
Vydavateľské údaje:Bratislava : Fakulta managementu UK, 1998
Lokácia:S. III-66-III-71
ISBN:80-967876-3-2
Ohlas:[4] KUZMIŠIN, Peter: Manažment v kontexte zmien v podnikateľskom prostredí. In: Laboratórna diagnostika, roč. 7, 2002, č. 2-3, s. 97.