Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Osobnosť svätého Nektaria Eginského
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XX (5)
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU, 1997
Lokácia:S. 224-243
ISBN:80-88885-40-X
Ohlas:[4] KRYŠTOF , arcibiskup 2005. Svatý Nektarios Eginský, metropolita pentapolský. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 118.
Ohlas:[3] BAUDIŠOVÁ, Jana 2005. Biskup a církev, jednota v lásce Kristově. In Cyrilometodějský pravoslavný kalendář na rok 2006 : ročenka s kalendáriem a duchovním čtením. 1. vyd. Praha : Pravoslávné vydavatelství, 2005, s. 71.