Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bebčáková Viera (80%)
Autor:Brtková Mirianna (20%)
Názov:Ovplyvňovanie aerobnej zdatnosti v telesnej výchove
Zdroj:Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trénery a cvičitele
Lokácia:Roč. 64, č. 5 (1998), s. 40-44
ISSN:1210-7689
Ohlas:[3] FAJFER, Zdeněk - ČEGAN, Petr: Tělesné zatížení žáků 7. tříd ve vyučovací jednotce tělesné výchovy. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné záteže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 102.