Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Belásová Ľudmila (50%)
Autor:Belás Ľubomír (50%)
Názov:Poslanie filozofie vo výchove a vzdelávaní človeka
Zdroj:Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 24. a 25. 11. 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. [140]-148
ISBN:80-88885-49-3
Ohlas:[4] GERKA, Milan. Sociálna služba v Cirkvi. Soľ zeme. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2007, s. 249.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária. Edukácia dieťaťa a učiteľa v kontexte kurikulárnych zmien na Slovensku. In Aktuální otázky predprimárního a primárního vzdělávání : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 14.1.2010. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, s. 34. ISBN 978-80-7368-771-7.
Ohlas:[3] PORTIK, Milan. Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy : výskumný záměr Učitelská profese v měnicích se požadavcích na vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 348. ISBN 978-80-7290-486-0.
Ohlas:[3] PODHÁJECKÁ, Mária. Predškolská pedagogika. In Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku : vývoj po roce 1989 a perspektivy : výskumný záměr Učitelská profese v měnicích se požadavcích na vzdělávání. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010, s. 368. ISBN 978-80-7290-486-0.