Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pásztorová Katarína (100%)
Názov:K syntaxi dialógov v živom rozhlasovom vysielaní
Zdroj:Slovo o slove : spravodajca Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a prírodných vied
Lokácia:Roč. 4 (1998), s. 26-27
ISBN:80-88885-43-4