Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Sabolová Oľga (100%)
Názov:K prekladu rámcových častí Urbanovej novely Za vyšným mlynom do poľštiny
Zdroj:Studia slawistyczne : prace Instytutu Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Jagiellonskiego
Lokácia:č. 17 (1998), s. [221]-228
ISBN:83-7052-896-1
Ohlas:[3] SABOL, Ján. Preklad Válkovej básne Zabíjanie králikov do poľštiny. In Wspólne dziedictwo literackie = Spoločné literárne dedičstvo. Kraków : Wydawnictwo Slowaków w Polsce, 2004, s. 123.