Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Humanizácia vyučovania a výchovy : teória alternatívnej pedagogiky v praxi
Zdroj:Učiteľské noviny
Lokácia:Roč. 46, č. 3 (1996), s. 7
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard: Trnava - najvýznamnejšie stredisko reformného pedagogického hnutia na Slovesku v období prvej ČSR. In: Pedagogická revue. Roč. 50, č. 2 (1998), s. 177-187. - ISSN 1335-1982.
Ohlas:[4] LUKÁČ, Eduard: Prešovský región v kontexte reformného pedagogického hnutia v období existencie 1. ČSR. In: DARÁK, Milan: Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity : Prešov, 1998. S. 58-62. - ISBN 80-88885-36-1.