Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABD
Autor:Michaeli Eva (80%)
Autor:Ištok Robert (20%)
Názov:Geografia Popradu a okolia
Ohlas:[4] SLOBODNÍKOVÁ, Gabriela. Geografické aspekty regionálneho rozvoja : (na príklade obcí Bystrického podolia). 1. vyd. . Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009, s. 117. ISBN 978-80-8083-877-5.