Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Alternatívne triedy autorské - po štyroch rokoch experimentu
Zdroj:Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie konanej v dňoch 5.-6. februára 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 81-86
ISBN:80-88885-36-1
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica. Nondirektívny prístup vo výchove a vzdelávaní. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1998. ISBN 80-88885-52-3.