Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Kovaľ Miloš (100%)
Názov:Príprava budúceho učiteľa fyziky pre výučbu tematického celku "Energia v prírode, technike a spoločnosť"
Zdroj:Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000 : medzinárodná vedecká konferencia, 18.-21. január 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra fyziky FHPV PU, 1998
Lokácia:S. 88
ISBN:80-88885-31-0
Ohlas:[4] Csatáryová, M.: Príprava budúcich učiteľov z tematického celku Astronómia. In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Prešov : Katedra fyziky FHPV PU, 1998. s. 75.