Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Šebeň Vladimír (25%)
Autor:Burger Vladimír (20%)
Autor:Birčák Ján (9%)
Autor:Csatáryová Mária (9%)
Autor:Kovaľ Alexander (9%)
Autor:Milly Miron (9%)
Autor:Šterbáková Katarína (20%)
Názov:Zbierka úloh na prijímacie pohovory z fyziky
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, 1995
Rozsah:72 s.
ISBN:80-88697-13-1
Ohlas:[4] MILLÝ, Miron: Využitie funkčnej variability impedančného mostíka vo výučbe predmetu Elektronika. In: Fyzikálne vzdelávanie dnes a po roku 2000. Katedra fyziky FHPV PU : Prešov, 1998. S. 89-93. - ISBN 80-88885-31-0.
Ohlas:[4] ŠEBEŇ, Vladimír - ŠEBEŇOVÁ, Iveta: Poznávací záujem a prírodné vzdelávanie. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. 1999, 31, s. 59.