Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BEC
Autor:Džambová Anna (100%)
Názov:Fonetika ako integrálna súčasť prípravy budúcich učiteľov nemeckého jazyka
Zdroj:Communications on the edge of the millennium : linguistic section
Vydavateľské údaje:Žilina : University of Žilina, 1998
Lokácia:S. 143-145
ISBN:80-7100-534-7
Ohlas:[4] CHEBENOVÁ, Viera. Zu vokalischen und konsonantischen Lernschwierigkeiten Deutsch lernender Slowaken. In Kontaktsprache Deutsch III. Nitra : FF UKF, 2000, s. 153.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna. Rhytmic patterning in Slovak speakers' production of English. Prešov : Prešovská univerzita, 2001, s. 78. ISBN 80-968557-2-7.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna. Technical professionals' oral presentations and the importance of phonological items for clear structure. In XIII. DIDMATTECH 2000. Časť I. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 79. ISBN 80-8068-006-X.
Ohlas:[4] BILÁ, Magdaléna. Ako rozprávať po anglicky? Ako Angličan, ako Američan alebo Európan?. In Reflexie novej maturity vo vyučovaní cudzích jazykov. Prešov : Metodické centrum, 2002, s. 13. ISBN 80-8045-259-8.
Ohlas:[4] CHEBENOVÁ, Viera. K eliminácii a kompenzácii chýb vo výslovnosti v rámci osvojovania si nemeckého jazyka u slovensky hovoriacich. In Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Nitra : UKF, 2003, s. 161.