Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Fazekašová Danica (50%)
Autor:Poráčová Janka (50%)
Názov:Uplatňovanie ekologických princípov hospodárenia na pôde v podmienkach pohorí
Zdroj:Trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárskej výroby na regionálnej úrovni : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Michalovce, 12.-13. novembra 1998
Vydavateľské údaje:Michalovce : Oblastný výskumný ústav agroekonómie, 1998
Lokácia:S. 267-269