Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Bernasovská Jarmila (33%)
Autor:Bernasovský Ivan (33%)
Autor:Pačin Jozef (33%)
Názov:Anthropometric Studies of Romany (Gypsy) Newborns in East Slovakia Delivery Within 1991-1992
Zdroj:Journal of Human Ecology
Lokácia:Vol. 9, no. 2 (1998), p. 131-135
ISSN:0970-9272
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej: Vplyv fajčenia na výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti u rómskych a nerómskych novorodencov na východnom Slovensku. In: Biologické dni. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, 2002. S. 346.
Ohlas:[3] BLÁHA, Pavel: Studium tělesného vývoje a pohybové aktivity u romských dětí. In: Česká antropologie, 51, 2001, s. 121.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda: A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In: Pont, 2002, 1. szám, s. 103.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej. Porovnanie pôrodných hmotností rómskych a nerómskych donosených novorodencov narodených v rokoch 1968-2001 v regióne východného Slovenska. In Prírodné vedy. Roč. 40 : biológia - ekológia. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 19.