Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Paňko Juraj (100%)
Názov:Sinonimija konstrukcij s lokativom kvalifikativnym v russkom, ukrainskom, rusinskom i slovackom jazykach
Zdroj:Rossica Slovaca VI : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej nedožitým 85. narodeninám doc. PhDr. Štefana Doboša, CSc. zakladateľa a dlhoročného vedúceho katedry
Vydavateľské údaje:Prešov : Universum, 1998
Lokácia:S. 69-76
ISBN:80-88722-28-4