Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Kant a osud metafyziky
Zdroj:Filozofia
Lokácia:Roč. 53, č. 3 (1998), s. 137-145
ISSN:0046-385X
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Metamorfózy Descarta vo filozofickej recepcii Hegela, Husserla a Heideggera. 1. vyd. Prešov : Rokus, 2006, s. 147. ISBN 80-89055-67-2.