Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Lesk a bieda slovenskej detskej knihy : (k produkcii pôvodnej literatúry pre deti a mládež 1996)
Zdroj:Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 5, č. 1 (1997), s. 4-10
Ohlas:[4] SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. 2004. Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti M-Ž. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2004, roč. 11, č. 3-4, s. 113.
Ohlas:[4] SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. 2004. Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti M-Ž. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2004, roč. 11, č. 3-4, s. 60.
Ohlas:[4] SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z., ANDRIČÍKOVÁ, M. 2004. Slovenskí spisovatelia literatúry pre deti M-Ž. In Bibiana : revue o umení pre deti a mládež, ISSN 1335-7263. 2004, roč. 11, č. 3-4, s. 65.
Ohlas:[4] LAUČEK, Anton 2004. Slovenská literatúra pre deti a mládež v deväťdesiatych rokoch a na začiatku milénia (1990-2003). 2. dopl. vyd. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2004, s. 68.
Ohlas:[4] (OS) 2009. Šurinová, Marta. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. 2. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009, s. 389. ISBN 978-80-89222-64-3.