Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Životné jubileum doc. PhDr. Juraja Furdíka, CSc.
Ohlas:[4] Dvonč, L.: . In: Slovenskí jazykovedci. Bratislava : Veda, 1997. s. 155.