Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000734
Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Vokalické a konsonantické alternácie v spisovnej slovenčine
Rozsah:[11] (1982), s. 473-483
Edícia:Studia Academica Slovaca. 11 / red. J. Mistrík
Ohlas:[4] PEKROVIČOVÁ, J. 1997. Retrospektívne minimum z aspektu slovenčiny.... In Zborník FF UK. Philologica XLV. 1997, č. 45, s. 166.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna 2005. Fonologický systém slovenčiny a výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka. In Studia Academica Slovaca 34 : prednášky XLI. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Bratislava : Stimul, 2005, s. 135.