Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000683
Kategória:ABD
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Jazyk ako hodnota
Ohlas:[4] OPALOŠ, Pavol 2002. Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : PF UMB, 2002, s. 158. ISBN 80-8055-631-8.