Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Nižníková Jolana (100%)
Názov:Zo slovenskej skladby
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1994
Rozsah:58 s.
ISBN:80-88722-04-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae ; Spoločenskovedný zošit 13 AFPh UŠ 60
Ohlas:[3] KÁŠOVÁ, Martina. Linguistische Ansätze im Grammatikunterricht für Erwachsene. Deutsch als Fremdsprache. In Teaching foreign languages to adults. Nitra : UKF, 2000, s. 232.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Lingvistické poznámky k vyučovaniu cudzieho jazyka. In Vzdelávanie v novom miléniu. Bratislava : Ekonóm, 2002, s. 56.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina. Lingvistika – komunikácia – text – pragmatika. In Studia Philologica. Annus 9. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2002, s. 105.
Ohlas:[4] KÁŠOVÁ, Martina, RABATINOVÁ, Slavomíra. Výskum kondicionálu prézenta. In Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 60. ISBN 80-8068-545-2.