Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000284
Kategória:AAB
Autor:Mojdis Ján (100%)
Názov:Francúzi a Slovensko v rokoch 1900 - 1920 : (vzájomné poznatky a ich sprostredkovatelia)
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1997
Rozsah:74 s.
ISBN:80-85668-51-3
Ohlas:[3] PEKÁR, Martin 2003. Ján Cádra und William Ritter in München 1905-1914. In Südostdeutsche Vierteljahres-Blätter. 2003, vol. 52, no. 1, s. 42.
Ohlas:[4] ŠVORC, Peter 2003. Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919-1939). 1. vyd. Prešov : Universum, 2003, s. 409. ISBN 80-89046-16-9.