Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Dupkala Rudolf (100%)
Názov:Štúrovci a Hegel
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Rozsah:116 s.
Ohlas:[6] Šlosiar, J.: Hegel v štúrovských národno-emancipačných iniciatívach. In: Filozofia. 1997, 52, č. 1.. s. 71-72.
Ohlas:[6] Veverka, J.L.: Štúrovci a Hegel. In: Civitas. 1997, 3, č. 9.. s. 14.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Romantizmus - noetické, filozofické a estetické gesto slovenského autora. In: Slovanský romantizmus. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 95.
Ohlas:[4] MÜNZ, Teodor: Luteranizmus v dejinách slovenskej filozofie. In: Tvorba T. 1999, 9 (18), č. 2, s. 15.
Ohlas:[4] HOMZA, Martin: Slovenský variant mesianizmu. In: Kontinuita romantizmu. Bratislava : [s.n.], 2001. S. 98.
Ohlas:[4] SOŠKOVÁ, Jana: Od teoretickej ku aplikovanej estetike. Prešov : [s.n.], 2001. S. 90, 217. ISBN 80-968646-7-X.