Tiráž


Názov13. študentská vedecká a umelecká konferencia
Zborník príspevkov II. (Sekcie histórie, mediálnych štúdií, politológie, psychológie a sociálnej práce)
EditorMartin Ološtiak
Ondrej Marchevský
PrispievateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
VydavateľPrešovská univerzita v Prešove, 2018
Rozsah191 s.
Dostupný od18.12.2018
ISBN978-80-555-2148-0
Formáttext/pdf
Práva(c) Prešovská univerzita v Prešove
(c) Martin Ološtiak
(c) Ondrej Marchevský
Umiestneniehttp://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak14
Jazyk publikácieslo
eng
pol
SpracovateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove