Tiráž


Názov13. študentská vedecká a umelecká konferencia
Zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva)
EditorMartin Ološtiak
Ondrej Marchevský
PrispievateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
VydavateľPrešovská univerzita v Prešove, 2018
Rozsah194 s.
Dostupný od18.12.2018
ISBN978-80-555-2147-3
Formáttext/pdf
Práva(c) Prešovská univerzita v Prešove
(c) Martin Ološtiak
(c) Ondrej Marchevský
Umiestneniehttp://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak13
Jazyk publikácieslo
eng
SpracovateľUniverzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove