Peter Haľko, Slávka Tomaščíková, Božena Velebná (eds.)


Culture, Language and Literature Across Border Regions

Conference Proceedings II.ISBN 978-80-8068-910-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024