Peter Haľko (ed.)


Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004

(Čingov - Slovenský raj, 5.-9. september 2004)ISBN 80-8068-337-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
Sekcia A
Univerzity, elektronické publikovanie a sivá literatúra
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019