Peter Haľko (ed.)


Elektronický zborník príspevkov z 11. medzinárodného seminára CASLIN 2004

(Čingov - Slovenský raj, 5.-9. september 2004)ISBN 80-8068-337-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024