EzProxy - Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity

Vzdialený prístup do externých elektronických zdrojov


Licenčné podmienky platné pri využívaní externých informačných zdrojov

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity zabezpečuje pre celú univerzitu prístup do plnotextových elektronických informačných zdrojov. V rámci PU je prístup možný na základe IP adries počítačov. Vzdialený prístup umožňuje využívanie zdrojov na základe autentifikačných údajov (pomocou prihlasovacieho mena a hesla). Je prísne zakázané tieto prihlasovacie údaje poskytovať tretím stranám.V pripade problémov s prihlásením prosím kontaktujte: csilla.ulicna@pulib.sk alebo library@pulib.sk

Pri využívaní EZProxy je nevyhnutné dodržiavať tieto podmienky:

  • používať EZProxy len na vedecko-výskumné a študijné účely,
  • nepoužívať EZProxy na komerčné účely,
  • nesťahovať hromadne (pomocou robotov) plné texty z databáz,
  • údaje získané prostredníctvom EZProxy neposkytnúť tretej strane, ktorá nie v pracovno-právnom vzťahu s Prešovskou univerzitou v Prešove.