20.02. - 31.12.


28.04. - 31.12.


28.09. - 31.12.Citace Pro


Citačný manažér CITACE PRO je nástroj na správne vytvorenie bibliografických odkazov v texte a v zozname použitých zdrojov pri písaní záverečných prác, monografií, odborných článkov a pod.  Slúži na vytváranie, správu, export a zdieľanie citácií. Obsahuje viac ako 7000 citačných štýlov vrátane STN ISO 690, Chicago, IEEE ai. Citácie je možné generovať priamo podľa názvu dokumentu, podľa DOI, ISBN, ISSN, alebo jednoduchým vyplnením zadefinovaného formulára. K priloženým bibliografickým údajom umožňuje používateľom vo vlastnej zložke prikladať plné texty dokumentov a iných súborov a zdieľať ich s inými používateľmi.

 CITACE PRO ponúka doplnkové nástroje:

  • Doplnok MS Word - vkladanie citácie do textu priamo v Microsoft Word a následne vygenerovanie zoznamu literatúry v práci. Umožňuje citovať i formou poznámok pod čiarou alebo podľa ďalších citačných štýlov.

  • Doplnky do webových prehliadačov Chrome a Firefox - generuje citácie priamo z webových stránok, importuje citácie z katalógov, databáz, Wikipédie, webov vydavateľov a pod.

 Registrácia v službe CITACE PRO:

    1. V prehliadači otvorte stránku www.citacepro.com.
    2. Zaregistrujte sa pomocou ikony „Registrace“ nachádzajúcej sa pod prihlásením.
    3. Pri registrácii používajte univerzitnú emailovú adresu, pretože prístup je viazaný na doménu univerzity (meno.priezvisko@unipo.sk alebo meno.priezvisko@smail.unipo.sk).
    4. Na uvedený email bude doručený odkaz na formulár, kde si vytvoríte svoje nové heslo.

Prístup do služby CITACE PRO:

Po zaregistrovaní budete mať prístup do služby prihlásením na stránke www.citacepro.com univerzitným e-mailom a nastaveným heslom.

V prípade problémov alebo otázok nás kontaktujte: mds@pulib.sk

Užitočné odkazy:

 


28.10.2020