Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Antonyová Anna (60%)
Autor:Antony Peter (30%)
Autor:Soewito Benfano (10%)
Názov:Deterministic inventory model of non-fixed demand rate [print]
Zdroj:Far East Journal of Mathematical Sciences [print]
Lokácia:Roč. 105, č. 2. - Prayagraj, (2018), s. 207-213
ISSN:0972-0871