Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:80361
Kategória:AAB
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie [print] : liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018
Rozsah:157 s.
ISBN:978-80-555-2045-2
Ohlas:[4] KLUKNAVSKÁ, Andrea 2018. Mýty a Karl Marx. In Andrea Kluknavská, Tomáš Gábriš, Tomáš Gábriš, Róbert Brtko, Matúš Nemec, Tomáš Mészáros, Andrea Kluknavská: Mýty o práve, mýty v práve : print. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 139-149. ISBN 978-80-8168-994-9.
Ohlas:[6] MELKUSOVÁ, Helena 2020. Perný, L.: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, 160 s., ISBN 978-80-555-2045-2. In Studia Politica Slovaca : print, elektronický dokument, ISSN 1337-8163; 2585-8459. Bratislava, 2020, Roč. 13, č. 1, s. 83-88.
Ohlas:[3] GAJDOŠOVÁ LADŇÁKOVÁ, Veronika 2020. Social disparities and indigence. In Michael McGreevy, Robert Rita: CER Comparative European Research 2020 : elektronický dokument. 1. vyd. Londýn : SCI-EMCEE, 2020, s. 49-51. ISBN 978-1-9993071-6-5. Dostupný na internete <https://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2020_proceedings02.pdf>
Ohlas:[6] HAJKO, Dalimír 2019. Sedem viet o siedmich knihách. In Slovenské pohľady : print, ISSN 1335-7786. Bratislava, 2019, Roč. 135, č. 2, s. 120-124.
Oblasť výskumu:020