Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:74259
Kategória:BDF
Autor:Perný Lukáš (100%)
Názov:Bytová otázka a právo na bývanie kedysi a dnes [print]
Zdroj:Dav Dva [elektronický dokument, print] : kultúrno-politický magazín
Lokácia:Roč. 2, č. 1. - Bratislava, (2018), s. 50-51
ISSN:2453-9864
Ohlas:[4] JAŠKOVÁ, Anna, SABOLOVÁ FABIANOVÁ, Antónia 2020. Analýza súčasného stavu problematiky ľudí bez domova v podmienkach Slovenskej republiky. In Monika Kačmárová, Štefan Vendel, Michaela Šavrnochová: Kvalita života 2019 : elektronický dokument. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020, s. 204-211. ISBN 978-80-555-2404-7. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/KacmarovaM1>
Oblasť výskumu:020