Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:74223
Kategória:ADF
Autor:Živčák Ján (100%)
Názov:Na margo Piesne o Viliamovi: „Vzbuďte všetkých hrdinov, nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci!“ [print]
Zdroj:Vertigo [print] : časopis o poézii a básnikoch
Lokácia:Roč. 6, č. 1-2. - Fintice, (2018), s. 46-51
ISSN:1339-3820
Ohlas:[4] KOŽELOVÁ, Adriána 2020. Jazyk Gregora z Nazianzu a dnešný recipient. In Erika Juríková, Ladislav Tkáčik, Miriam Ambrúžová Poriezová: Sambucus 14 : print, ISSN 2453-7284. 1. vyd. Trnava : Filozofická fakulta, 2020, s. 41-60. ISBN 978-80-568-0266-3.