Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:59705
Kategória:BAB
Autor:Andreasen Trine (5%)
Autor:Fedorko Vladimír (7%)
Autor:Gerka Vladimír (5%)
Autor:Jackson Mary (5%)
Autor:Jadvišová Veronika (5%)
Autor:Kahan Jozef (5%)
Autor:Käosaar Kadri (5%)
Autor:Kondimäe Kairi (5%)
Autor:Kováčová Adriana (8%)
Autor:Lilienthal Margery (5%)
Autor:Markeprand Soren Emil (5%)
Autor:Miňová Monika (5%)
Autor:Robinson Matthew (5%)
Autor:Staples-Rolfe Ruth (7%)
Autor:Sýkorová Janka (8%)
Autor:Šepeľáková Lucia (5%)
Autor:Tiits Triin (5%)
Autor:Valachovičová Michaela (5%)
Názov:Zober ma von [elektronický dokument] : príručka : ako podporiť deti v trávení času vonku a v prírode
Vydavateľské údaje:Kremnica : INAK, 2018
Rozsah:117 s.
ISBN:978-80-972996-0-6
URL:http://takemeoutproject.eu/teaching-manual/
Ohlas:[3] MIŇOVÁ, Monika 2020. Portfólio dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. In Tetyana Nestorenko, Renáta Bernátová, Jozef Liba, Tamara Makarenko, Tadeusz Pokusa: Osvita i suspiľstvo : elektronický dokument. 1. vyd. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2020, s. 58-65. ISBN 978-83-66567-00-9. Dostupný na internete <http://pedagogika.wszia.opole.pl/ebook/1_2020.pdf>
Ohlas:[3] SCHOLTZOVÁ, Iveta, PITUłA, Beata 2021. Wieloaspektowość edukacji przedszkolnej XXI wieku. 1. vyd. Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badaň literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2021, 221 s. ISBN 978-83-66597-13-6.